Judit Paulides en Nicole Steijsiger
Voor Judit Paulides (coördinator studiecentrum) en Nicole Steijsiger (stagiaire Social Work) is het heel vanzelfsprekend om aandacht te besteden aan gezond eten. Het Studiecentrum is dè plek voor kinderen uit Veldhuizen en Kernhem om huiswerkbegeleiding te krijgen. Ze vertellen ons graag hoe er tijdens de begeleiding ook ruimte is voor gezonde voeding.

Het Studiecentrum is een samenwerkingsverband tussen stichting Sabiel, Somalische vereniging, stichting Samenstede, Malkander en buurtcentrum “Het Kernhuis”. In Veldhuizen en Kernhem werd versnipperd en op verschillende manieren huiswerkbegeleiding aangeboden. Binnen het pas opgestarte Studiecentrum zijn krachten en culturen gebundeld. Er wordt aandacht besteed aan verschillende aspecten als talent- en identiteitsontwikkeling. Jongeren krijgen gezamenlijk huiswerkbegeleiding, waardoor schoolresultaten, sociale vaardigheden en zelfbeeld verbeteren.

Veel belangstelling

“De kinderen die meedoen zijn vooral heel leuk!” vertelt Judit enthousiast. “Ze komen uit allerlei culturen. Er is heel veel animo voor ons studiecentrum. We plannen zelfs een extra middag in om alle kinderen begeleiding te kunnen geven. Ouders vertellen het aan elkaar door en ook onze sleutelfiguren zorgen voor veel aanmeldingen.” De kinderen krijgen huiswerkbegeleiding in verschillende groepen. De bassischooljeugd kan ‘s middags terecht. ’s Avonds werken middelbare scholieren aan hun huiswerk en hun talenten. 

Gezonde voeding

Voeding vinden de dames een logisch onderdeel van educatie. “Nu besteden we er op een stille manier aandacht aan, door fruit en snoepgroenten te geven. Maar in Ede zijn zoveel bedrijven en initiatieven rondom voeding, dat we er eigenlijk meer mee willen doen. Ons doel is om met respect voor ieders culturele eetgewoonte meer over gezonde voeding te praten. Het is heel grappig om de kinderen soms te horen praten over wat ze gaan eten. Je hoort de meest exotische namen voor gerechten. Wij hebben dan geen idee wat ze gaan eten, maar het maakt wel nieuwsgierig. Gelukkig kan onze collega-coördinator Samira Chahbari ons vaak wel uitleggen wat het is.”

Kiezen en plannen

Nicole vult aan: “Je ziet dat kinderen vaak al wel goede keuzes maken. Laatst hadden we cake over van een ouderavond. Toen we die tegelijk met appels aanboden, kozen de meeste kinderen zonder aarzelen voor de appels.” ”Nu zijn we ook aan het kijken of we niet in plaats van ranja, water met stukjes fruit kunnen geven”, vertelt Judit. “Aan het einde van het seizoen gaan we met de basisschoolleerlingen op excursie naar Malkandra. De oudere kinderen wilden graag samen eten, dus daar zijn we ook nog druk mee bezig. Als bedrijven uit de buurt daar een bijdrage aan willen leveren, is dat zeer welkom. Wat we eigenlijk graag willen, is onze groenten en fruit bij boerderijen en winkels uit de buurt kopen.”