“Voedselonderwijs hoort bij de basis, net zoals rekenen en taal”, zegt Marijn Struik van HappyLand. Hij onderzoekt voedselonderwijs en adviseert de gemeente Ede over mogelijkheden van voedselonderwijs.


“De belangstelling voor gezonde voeding groeit en dat is heel belangrijk. Bijna alle ouders willen hun kinderen gezonde voeding geven. Toch blijkt uit onderzoek dat slechts 1% van de kinderen van 7 en 8 jaar de aanbevolen 200 gram groente per dag binnen krijgt. Het is voor veel ouders een hele opgave om hun kinderen zoveel groente te laten eten. In samenwerking met kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en scholen is daar wat aan te doen. Wij hebben bijvoorbeeld het project ‘Schoolsoep’ ontwikkeld. Daarbij maken en eten kinderen op school soep van lokale producten uit de directe omgeving. In soep kun je veel groente verwerken en veel kinderen eten graag soep. Zo komt gezonde voeding een stap dichterbij.” 

Gezonde voeding

En wat is gezonde voeding eigenlijk? "Qua smaak en voeding worden we opgevoed door de supermarkt. Dat kan ook anders, bewuster en minder vlak. Voedselonderwijs heeft daar alles mee te maken. Kijk maar eens met je klas waar melk en kaas vandaan komen. En proef eens hoe de smaak ervan per seizoen verschilt.”

Gezonde school

“Ouders geven aan dat ze meer aandacht willen voor voedselonderwijs. Dat is mogelijk met het landelijke programma ‘De Gezonde School’. Een school werkt dan bewust aan een gezonde leefstijl en daarbij hoort een certificaat voeding. Steeds meer Edese basisscholen hebben belangstelling voor de ‘Gezonde school’. Uit een enquête onder alle 61 basisscholen in Ede blijkt 34% interesse heeft in het certificaat voeding. 87% geeft aan al ‘iets’ aan voedseleducatie te doen (respons van de enquête is 60%). Maar het blijft niet bij scholen, ook kinderdagverblijven en centra voor buitenschoolse opvang hebben interesse in de ‘Gezonde School’.”

Hoe gezond is jouw school?

Wil je weten hoe gezond jouw school is? Doe de test op www.hoegezondisjouwschool.nl.
Meer informatie: www.gezondeschool.nl.